Özlü Sözler

Gümüşhane Paintball Reklam Filmi

Canberk GENÇ 03-01-2018

     Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Reklam Statejileri adlı ders kapsamında stratejisini geliştirdiğimiz ve bu doğrultuda çekimini gerçekleştirdiğimiz Gümüşhane Paintball'un reklam filminiYoutube üzerinden yayınladık.

     Reklam filmi gerçek bir işletmeyi temsil etmektedir ve stratejiyi geliştirebilmek adına bir kamuoyu araştırması gerçekleştirilmiştir. Reklamın süresi 41 saniye olup ekipman yetersizliğinden dolayı cep telefonlarıyla çekim gerçekleştirilmiştir.

     Reklam filminin sonunda belirttiğim, videoyu hazırlamamda emeği geçen tüm dostlarıma teşekkürü borç bilirim.